https://expert-writers.net

สถานดูแลผู้ป่วยพักฟื้น
และดูแลผู้สูงอายุสตรี

เราบริการดูแลผู้สูงอายุสตรีทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ผู้ป่วยมะเร็ง ฯลฯ ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานดูแลผู้ป่วยพักฟื้น
และดูแลผู้สูงอายุสตรี

บริการสำหรับบุคคลทุพพลภาพ ,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุสำหรับสตรี ย่านสายไหม-ลำลูกกา สถานที่เงียบ สงบ สะอาด โปร่ง โล่ง สบาย เหมาะแก่การพักผ่อน หรือพักฟื้น

Arrow
Arrow
Slider

บ้านรักษ์สุขภาพ อินเตอร์ เนอสซิ่งแคร์

สถานดูแลผู้ป่วยพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุสตรี บ้านรักษ์สุขภาพ

เราบริการ<a href=”https://mmjdoctoronline.com/”>medical marijuana license</a> ดูแลผู้สูงอายุสตรีทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ผู้ป่วยมะเร็ง ฯลฯ ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมเจ้าหน้าที่ประจำบ้านของเราทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกสอนการบริบาลมาเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งมีประสบการณ์โดยตรงในการดูแลค่ะ

สนใจสอบถามรายละเอียด หรือ ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่จริง

ติดต่อ.โทร 095 837 1858 และ 020841585

ติดต่อเรา

095 837 1858

แผนที่และการเดินทาง

4/81 หมู่บ้านมณชญา3 หมู่11 ตำบลลาดสวาย อำภอลำลูกกา
เทศบาลเมืองปทุมธานี 12150

เป้าหมาย

เพื่อคงความมีสุขภาพดี
ค้นพบโรคในระยะแรก
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด

บริการ

บ้านรักษ์สุขภาพ ให้บริการดูและเฉพาะผู้ป่วย และผู้สูงอายุสตรี เพื่อให้ความเป็นส่วนตัวและความสบายใจสำหรับผู้สูงอายุ

บริการของเรา ( Long Term Care Service )
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสตรีบ้านรักษ์สุขภาพ จะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านหลังที่ 2 ของท่านเอง เพราะเราดูแลบุคคลที่ท่านรักดั่งคนในครอบครัวของเราเอง

การบริการของเราจะมุ่งเน้นการดูแลแบบ Holistic Care คือการดูแล ทั้งกาย จิตใจ และสังคม สิ่งแรกที่ทางเราจะยึดถือปฏิบัติเสมอก่อนผู้สูงอายุเข้ารับบริการ เราจะมีการประเมินโดยใช้หลักการของการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม
( The Comprehensive Geriatric Assessment ) บอกได้ถึง
• สุขภาวะทางกาย
• สภาวะทางอารมณ์และสังคม
• ความสามารถในการทำหน้าที่
เพื่อนำไปสู่การวางแผน การฟื้นฟูสภาพและการดูแลเพื่อเพิ่มความสามารถหรือให้ฟื้นหาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการนวดเพื่อสุขภาพ และตอกเส้นเพื่อสุขภาพ

ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

บริการดูแลเฉพาะสตรี

เราปลูกผักปลอดสารพิษ

สถานที่สะดวกสบาย

บรรยากาศภายในบ้านรักษ์สุขภาพ

บ้านรักษ์สุขภาพ ให้บริการดูและเฉพาะผู้ป่วย และผู้สูงอายุสตรี เพื่อให้ความเป็นส่วนตัวและความสบายใจสำหรับผู้สูงอายุ

บรรยากาศภายนอก

บ้านรักษ์สุขภาพ เราปลูกผักปลอดสารพิษเอง เพื่อปรุงอาหารให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เราใส่ใจในโภชนาการ เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดี มาจากโภชนาการที่ดี

บรรยกาศภายใน

เราดูแลตั้งแต่อาหารการกินที่เหมาะสม และพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยความใส่ใจ ประหนึ่งดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราเอง

สิ่งอำนวยความสะดวก

เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุ

บ้านรักษ์สุขภาพ นอกจากบริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุสตรีแล้ว เรายังมีริการนวดเพื่อสุขภาพ และนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ เพื่อผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของเรา

ค่าบริการ

รายเดือน
  • เริ่มต้น ราคา 20,000 บาท/เดือน
  • ห้องพักคู่ ราคา 25,000 บาท/เดือน
  • ห้องพักเดี่ยว 35,000บาท/เดือน
รายสัปดาห์
  • 6,000 บาท / สัปดาห์
รายวัน
  • 1,000 บาท /วัน *ขึ้นอยู่กับอาการของผู้เข้าพัก